ΜΕΡΟΣ VII ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Πυροσβεστική Υπηρεσία

45. [Διαγράφηκε]
Διοίκηση και αριθμητική δύναμη

46. [Διαγράφηκε]
Όροι διορισμού, κ.λπ. έκτακτων πυροσβεστών

47. [Διαγράφηκε]
Καθήκοντα της Υπηρεσίας

48. [Διαγράφηκε]
Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης

49. [Διαγράφηκε]
Συμπληρωματικές εξουσίες Αρχηγού

50. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες πυροσβεστών και μελών της Αστυνομίας κατά την κατάσβεση πυρκαγιών

51. [Διαγράφηκε]
Ψευδείς κλήσεις για πυρκαγιά

52. [Διαγράφηκε]
Ζημιά

53. [Διαγράφηκε]
Κανονισμοί

54. [Διαγράφηκε]