46. Η Υπηρεσία διοικείται και εκπαιδεύεται από Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας που διορίζεται από τον Αρχηγό και είναι γνωστός ως Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αποτελείται από τέτοια μέλη της Αστυνομίας όπως ο Αρχηγός δύναται να ορίσει.

Διοίκηση και αριθμητική δύναμη