ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Πολιτικής Άμυνας Νόμος του 1996 (117(I)/1996)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ