ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Αναθεώρησις Μισθολογίου) Νόμος του 1975 (28/1975)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ