vo o

1. v o v o v , vo o vv v o o o o o 1994.

v

2. ov v o, v o vo o o vvo-

"v o" v o o o o vovo o voo o o v v o o o o oo

" o" v oooo o ov ooo ov o v oooo o v ov v o.

o v v .

3. ooo o , o v vo o v oo o vo o vvo o vv v oo o o o o o o v voo o ov o v, o o vo vvo .

vo oo o

4. ooo o v o v oo v oo o o o o o o o v voo o ov o v.

vv ov

5.-(1) ooo o o v vo o v vv ov o , v voo o ov v o.

(2) ooo o o v vo o v vv ov o v v.

o o v

6. ooo o o o o o v vo o, o o v v v o o o v v o v v voo o ov vv.

vvv

7. ooo o o oooo vvo v voo o ov v o.

8. ooo o o v vo o o o o o o v o vo o v voo o ov vv.

o

9. ooo o o oooo o vvov oooo oo o o o, oo o o v o ov, v voo o ov o v.

o vo vo o ov o

10.-(1) vo v vo v v ov ov o v ov oo ov v v ov, o ov vo ov o v ooov v ov o v , o ov o o o o ov v o, oo o ov v ov v v v o o o v vo o o ov o ov v oov v o o o v .

(2) vo v vo v v, v o ov ' , ov ov o o v.

(3) o vo vo v o o , ov ooo v, v o o o ovo v v vo o, o vovo oov o vovo.

ov o vo vo

11. ooo o vo vo o v vo o v voo o ov v o.

ov o o

12. ooo o o o v vo o v voo o v o.

o o

13. o v o o oooo vo o vo vo, o ooo v v o vov o v vo o o ooo o v ov, o v o o v v v o o, v ov o, ov o o v o, v oo v o oo o vovo o o ov v ovov ov v v ov o o.

v o

14. v o o v o o 13 v oo ov o o ov o o ov vo o o v ov, oooo oo v v o vo, v oo ovo o v o v voo o ov o v.

o

15. ooo o o o v v o o o o o o 13 v voo o ov o v, oooo o v v o ovo o ov o oo v v o vo, ov o v.

o v v

16. ooo o o vo v v oooo o o o o o ooo o ov o v voo oo ov v.

o o .

17. ooo o o o vo o o o v o o 16 v voo oo ov v v.

o v

18. ooo o o o vo v, , o v v, oooo o v vo o o v ooo o v v voo o ov v v.

o v .

19. o v o o oooo vo o vo vo o ooo v o o o oo o v vv v v vo o o v o o v v v o o, v ov o, ov o o v o v oo v o o o ov v vv vv oov vv o ov v ovovo vv ov vv o ov oov o .

ov oo o o o

20. ov o ooo ov o o ov v o o o o v ov oo o o v, o o.

75 .48(I)/2008 .48(I)/2008

(1) (2), [..: .48(I)/2008] 1 2008.

76 .48(I)/2008

76. (1) [..: .48(I)/2008] , 1994 , , .

(2) , .