ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1965 (38/1965)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ