ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 1985 (169/1985)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ