Επιτροπή Κατάταξης

32.(1) Η Επιτροπή Κατάταξης είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) τον υποδιοικητή της μονάδας κατάταξης και σε περίπτωση προσωρινού κωλύματός του, από τον αντικαταστάτη του,

(β) ένα αξιωματικό ιατρό της Δύναμης, και

(γ) τον αξιωματικό που ασκεί καθήκοντα αξιωματικού στρατολογίας της μονάδας κατάταξης ή άλλο αξιωματικό της μονάδας κατάταξης.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης, καθώς και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής, διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(3) Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής Κατάταξης εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης, που διορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(4) Η Επιτροπή Κατάταξης λειτουργεί σε κάθε μονάδα κατάταξης και εξετάζει τους στρατεύσιμους που προσέρχονται για κατάταξη στη Δύναμη.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κατάταξης αδυνατεί να λάβει απόφαση για τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε εθνοφρουρού ή υπάρχει διαφωνία στη λήψη απόφασης ή ο εθνοφρουρός αμφισβητεί την απόφαση της Επιτροπής, αυτός παραπέμπεται από την Επιτροπή Κατάταξης στην Ε.Ε.Σ.Ι., για εξέταση της σωματικής του ικανότητας.