Απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών

6.-(1) Η απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια κατοχής υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία προορίζονται.

(2) Πρόσωπο που κατέχει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου απαλλάσσεται από την υποχρέωση άδειας για την απόκτηση των πυρομαχικών, τα οποία προορίζονται για το όπλο αυτό.