Απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών

6.-(1) Η απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια κατοχής υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία προορίζονται.

(2) Πρόσωπο που κατέχει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου δικαιούται χωρίς άδεια να κατέχει ποσότητα πυρομαχικών που προορίζονται για το όπλο αυτό όπως καθορίζεται στο άρθρο 4(6) του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

(3) Η κατοχή πυρομαχικών συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται.