Mορφή και περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου και προέγκρισή του

100.-(1) Το ενημερωτικό δελτίο που επισυνάπτεται στο πληροφοριακό δελτίο ή  στο οποίο παραπέμπει το πληροφοριακό δελτίο σύμφωνα με το εδάφιο  (2) του άρθρου 99 δύναται να έχει τη μορφή του πλήρους ή του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου ή και του μέσου διαρκείας, κατά την έννοια του άρθρου 37 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004, κατ’ επιλογήν του ΟΣΕΚΑ, ενώ το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με τον Τύπο ΙΙ ή με τον Τύπο ΙΙΙ, κατά περίπτωση, του Πρώτου Παραρτήματος του εν λόγω Νόμου και εγκρίνεται, είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(2) Για να εγκριθεί το πληροφοριακό δελτίο από το Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 98, προσκομίζεται στο Συμβούλιο βεβαίωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί του ότι το ενημερωτικό δελτίο που επισυνάπτεται στο πληροφοριακό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των προσαρτημάτων του, είναι τα νομίμως κυκλοφορούντα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου.