Διαβούλευση Αρχής Αδειών

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αρχή Αδειών είναι ο Έπαρχος της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδίδεται άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, για την έκδοση άδειας λιανικής πώλησης, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου.