10.-(1) Στην περίπτωση πολιτικών διαδικασιών ή διαδικασιών ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, η αμοιβή, τα έξοδα και οι άλλες δαπάνες, που θα καταβάλλονται ως περιλαμβανόμενα στη νομική αρωγή, θα είναι τα καθοριζόμενα στους ισχύοντες, ανάλογα με την περίπτωση, Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(2) Στην περίπτωση ποινικών υποθέσεων η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ως ακολούθως-

(α) Για εμφανίσεις στο Κακουργιοδικείο ή το Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Κακουργιοδικείο):-

(i) Σε υποθέσεις φόνου €417 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €178 - €267 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης·

(ii) Σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, €279 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €111 - €166 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(β) Για εμφάνιση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, €167 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €89 - €133 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(γ) Για εμφάνιση στο Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Επαρχιακό Δικαστήριο), €279 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €111 - €166 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(3) Την περίπτωση προανακρίσεων και ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που διεξάγονται πριν από την έναρξη ποινικής διαδικασίας €89 - €133 για κάθε εμφάνιση.