10.-(1) Στην περίπτωση πολιτικών διαδικασιών ή διαδικασιών ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, η αμοιβή, τα έξοδα και οι άλλες δαπάνες, που θα καταβάλλονται ως περιλαμβανόμενα στη νομική αρωγή, θα είναι τα καθοριζόμενα στους ισχύοντες, ανάλογα με την περίπτωση, Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(2) Στην περίπτωση ποινικών υποθέσεων η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ως ακολούθως-

(α) Για εμφανίσεις στο Κακουργιοδικείο ή στο Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Κακουργιοδικείο)-

(i) Σε υποθέσεις φόνου, £244 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και £104 - £156 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης·

(ii) σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, £163 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και £65 - £97 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(β) Για εμφάνιση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, £98 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και £52-£78 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(γ) Για εμφάνιση στο Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Επαρχιακό Δικαστήριο), £163 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και £65-£97 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(3) Την περίπτωση προανακρίσεων και ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που διεξάγονται πριν από την έναρξη ποινικής διαδικασίας £52 - £78 για κάθε εμφάνιση.