ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Εφαρμογής της Αρχής της Αναγνώρισης Δικαστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων Αναστολής Εκτέλεσης της Ποινής ή Απόλυσης υπό Όρους με σκοπό την Εποπτεία των Μέτρων Αναστολής και των Εναλλακτικών Κυρώσεων του 2014 (69(I)/2014)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ