ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 (33(I)/1995)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ