ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων της Σχολής Κωφών Παίδων, της Σχολής Τυφλών και της πρώην Σχολής Λάμπουσας και Ρύθμιση Άλλων Επιμέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1994 (63(I)/1994)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ