ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αναγνώρισης και Καθιέρωσης της 20ής Ιουλίου ως Ημέρας Μνήμης και Τιμής προς όσους Έπεσαν ή Αγωνίστηκαν Προασπίζοντας τη Δημοκρατία της Κύπρου, Νόμος του 1990 (153/1990)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ