vo o

1. v vo v v v o vv o, 1961.

v

2. v v v, v o vo o vo vvo-

" v o" v o ovo oov o 16 oo, 1960, v v vv o o

" v" v vv v v ovo v v v vv ov ov v.

"voo" v ov o o o ov ooov o v

"v" v ovo vv v v ov v ' v v v vv o, v v oovo o oovo ov ov ov v, oo o vo vo v ov v v o ovo vv v v ' v o oo v ' v, o v ov v o o o oo o v.

vv vv

3. v v ovo o v v vovo vo oovo ov vov ovv v v o ovo vo, ov o o vo vo:-

() v ' v ooo voo o, o o o, 1950, v vv, o v v oo o o o voov-

(i) oo ooovo v o ovo o o vo

(ii) v o v o v v o oo o vovo o ov (i) o o vvov v, v o oo oo

(iii) o v o v v v ov v vovv (i) (ii) o o v v, v o oo oo

() v ' v ooo voo o, o o, 1950, o o o, 1952, ov v ovv vovv, v vv, o v v oo o o o voov-

(i) v o v o v vvov v, v o oo oo

(ii) o v o v v o oo o vovo o ov (i) o o v v, v o oo oo

() v ' v o voo o, o Ivoo, 1953, 30 o Iovo, 1955, ov v ovv vovv, v vv, o v v o v o v v v, v o oo oo.

v

4. v ' v voo v ovo vv, ' v v v vv o ovo v v v vovv vv, v v o vo vo ov v vov vo o v v vv o v v. o oo o vo o o o " v v vov v" v v oovv vvov ov vovv 8 v vv vovv ov v ov.

v

5. o v oov o vo vo , ' o o oo oo o v voo vv, o v oov ov voov.

I

(ov 2)

1. o v o vv, 1929 1931, oooov o v.

2. vv o.

3. oo o.

4. o oo o ov o o 34(I)() o o.

I

(ov 3)

I I I

I

1. v ' v o v ov v ovov ov, v v o v o, ooo o o Ivoo, 1945, o v (i) o () o o 3 o vo vo vvov ov oo oo:-

v ov
() v v v v 51 ' o. ov ov o ov o v (240%) v 80, oovo ov v o ov.
() v v v 51 ' o v v 75 ' o. 122.400 .
() v v v 75 ' o v v 77.400 ' o. ov ov o v ov v 197.400 .
() v v v 77.400 ' o v v 226 ' o. 120.
() v v v 226 ' o v v 700 ' o. 150.
() v v v 701 ' o v v 850 ' o. ov ov o v ov v 850.

2. v ' v o v ov v ovov ov, v v o v o, ooo o Ivoo, 1945, o o o, 1947, ov v ovv vovv, o v (i) o () o o 3 o vo vo vvov ov oo oo:-

v ov
() v v v v 51 ' o. ov ov o ov o v (240%) v 68.400 , oovo ov v o ov.
() v v v 51 ' o v v 75 ' o. 122.400 .
() v v v 75 ' o v v 99 ' o. ov ov o v ov v 197.400 .
() v v v 99 ' o v v 190. 93.600 .
() v v v 190 ' o v v 193.600 ' o ov ov o v ov v 283.600 .
() v v v 193.600 ' o v v 700 ' o. 90.
() v v v 700 ' o v v 790 ' o. ov ov o v ov v 790.

3. v ' v o v ov v ovov ov, v v o v o, ooo o o, 1947, o o o, 1950, ov v ovv vovv, o v (i) o () o o 3 o vo vo vvov ov oo oo:-

v ov
() v v v v 60. ov ov o v ooov o v (180%) v 64.800 , oovo ov v o ov.
() v v v 60 ' o v v 66 ' o 110.400 .
() v v v 66 ' o v v 71 ' o. 109.200
() v v v 71 ' o v v 75 ' o. 108
() v v v 75 ' o v v 80 ' o. 106.800 .
() v v v 80 ' o v v 85 ' o. 105.600 .
() v v v 85 ' o v v 90 ' o. 104.400 .
() v v v 90 ' o v v 120 ' o. ov ov o v ov v 194.400 .
() v v v 120 ' o v v 130 ' o. 68.400 .
() v v v 130 ' o v v 140 ' o. 66
() v v v 140 ' o v v 150 ' o. 64.800 .
() v v v 150 ' o v v 160 ' o. 62.400.
() v v v 160 ' o v v 700 ' o. 60.
(v) v v v 700 ' o v v 760 ' o. ov ov o v ov v 760.