Ελευθερία έκφρασης γνώμης

55.-(1) Τα μέλη του Στρατού δεν μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, εσωτερική λειτουργία και προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή την άμυνα της χώρας, την εθνική ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη και/ή πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο σχετίζεται με τα πιο πάνω, εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(2) Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να πληρωθεί για οποιαδήποτε δημοσίευση ή εκπομπή, χωρίς την άδεια του Υπουργού.