Τήρηση στατιστικών στοιχείων

76. (1) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η Μονάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων, πρέπει να τηρούν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων τους.

(2) Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις αναφορές υπόπτων συναλλαγών που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, τους ελέγχους των Εποπτικών Αρχών, τα διοικητικά πρόστιμα και τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από τις Εποπτικές Αρχές, τον αριθμό των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, των ποινικών διώξεων, των καταδικών και τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν.