Απαγόρευση απόκτησης, κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς σιγαστήρων, σκοπευτικών διόπτρων, κλπ

43.-(1) Απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή εισαγωγή ή μεταφορά σιγαστήρων ή νυκτερινών σκοπευτικών διόπτρων ή σκοπευτικών οργάνων τύπου LASER ή εξομοιωτών σκοποβολής:

Νοείται ότι από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται οι σκοπευτές μέλη σκοπευτικού σωματείου μέλη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.