Απαγόρευση μεταποίησης

42.-(1) Απαγορεύεται η μεταποίηση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σημείο που αλλοιώνονται ουσιωδώς τα χαρακτηριστικά του όπλου ή να μετατρέπεται σε όπλο διαφορετικής κατηγορίας από εκείνη για την οποία παραχωρήθηκε άδεια.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.