Διαλειτουργικότητα των διαδραστικών ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών

63. (1) Στις υπηρεσίες διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες εκπέμπονται από ψηφιακές «πλατφόρμες» διαδραστικής τηλεόρασης και διανέμονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, χρησιμοποιείται ανοικτή διεπαφή προγράμματος εφαρμογής (ΔΠΕ).

(2) Ο προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός για τη λήψη διαδραστικών υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις ψηφιακές «πλατφόρμες» διαδραστικής τηλεόρασης, τηρεί ανοικτή ΔΠΕ, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή προδιαγραφών, όπως προβλέπεται στο Μέρος 12.

(3) Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης και εξοπλισμού οφείλουν να συνεργάζονται για την προσφορά διαλειτουργικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες με ειδικές ανάγκες.

(4) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων ΔΠΕ διαθέτουν υπό δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής διαδραστικών υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΔΠΕ κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.