Καθορισμός τελών για την εξέταση αίτησης έγκρισης κοινοποιημένου οργανισμού

86. Ο Επίτροπος με διάταγμά του καθορίζει τα τέλη για την υποβολή και εξέταση αίτησης για έγκριση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και τα τέλη για την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών και την επιτήρησή τους.