Απαγόρευση μεταφοράς όπλων σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού

52. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 50, 51 και 57, πρόσωπο το οποίο:

(α)πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει οποιοδήποτε θήραμα μέσα σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή σε προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τέτοια περιοχή κάτω από περιστάσεις που φανερώνουν ότι παράνομα κατεδίωκε θήραμα· ή

(β)δεν είναι μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θηροφύλακας και μεταφέρει πυροβόλο όπλο σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού ή προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, χωρίς τη γραπτή άδεια του προϊσταμένου,

είναι ένοχο αδικήματος.