Καταμέτρηση ατόμων

6.-(1) Με ευθύνη του έχοντος την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, όλα τα άτομα που επιβαίνουν σε επιβατηγό πλοίο, το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας, καταμετρούνται πριν από την αναχώρησή του.

(2) Ο αριθμός των ατόμων γνωστοποιείται πριν από την αναχώρηση στον πλοίαρχο του επιβατηγού πλοίου, καθώς και στον αρμόδιο της καταγραφής επιβατών ή σε άλλο επί ξηράς σύστημα που διαθέτει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, για να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.