Εξαιρέσεις

5. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Σε κυπριακά επιβατηγά πλοία, όταν εκτελούν δρομολόγια μεταξύ λιμένων τρίτων χωρών

(β) σε πολεμικά και οπλιταγωγά πλοία·

(γ) σε θαλαμηγούς ή σκάφη αναψυχής∙

(δ) σε πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές ή εσωτερικές πλωτές οδούς.