Ελεύθερη εμπορία οικιακών συσκευών που πληρούν τις διατάξεις του Νόμου

6. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, που είναι δυνατό να διενεργούνται όταν οι οικιακές συσκευές εκτεθούν προς πώληση, το περιεχόμενο της ετικέτας και του ενημερωτικού δελτίου, σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο των οικιακών συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά, θεωρείται ότι συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.