Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

29. Η Τράπεζα έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων στη Δημοκρατία.