Αξία και τύπος τραπεζογραμματίων και κερμάτων

30.—(1) [Διαγράφηκε]

(2) Η Τράπεζα κοινοποιεί με γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις αξίες και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων που εκάστοτε εκδίδει δυνάμει του άρθρου 29.