header

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει τέλη για την έκδοση από το Διευθυντή βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι πρόσωπο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας.