Μητρώα

29.—(1) Ο εργοδότης οποιουδήποτε νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή ο πλοίαρχος οποιουδήποτε πλοίου επί του οποίου παιδί ή έφηβος απασχολείται μεριμνά ώστε να τηρείται εντός ή στα υποστατικά της επιχείρησης ή επί του πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, όπου το παιδί ή ο έφηβος απασχολείται, μητρώο κατά τέτοιο τύπο και το οποίο περιέχει τέτοιες λεπτομέρειες ως ήθελαν καθοριστεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε νέος που απασχολείται σε επιχείρηση ή σε πλοίο και εγγράφεται στο μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού με την εγγραφή του θα εξετάζεται από εξετάζοντα ιατρό και έπειτα τουλάχιστο μια φορά κάθε χρόνο, και κανένας νέος δε θα απασχολείται χωρίς πιστοποιητικό που επιτρέπει την απασχόληση αυτή από τον εξετάζοντα ιατρό.

(3) Μητρώο που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού θα είναι οποτεδήποτε διαθέσιμο για επιθεώρηση από οποιοδήποτε εξετάζοντα ιατρό ή οποιοδήποτε αστυνομικό.