Αδικήματα και ποινές

9. Έμπορος ο οποίος παραβιάζει η παραλείπει να συμμορφωθεί με τις δια τάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 8 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες η και στις δυο ποινές μαζί και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης μεταγενέστερης καταδίκης σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες λίρες η και στις δυο ποινές μαζί