Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στους προοριζόμενους για σπορά σπόρους καθορισμένων γεωργικών και κηπευτικών ειδών φυτών με δεδομένη καλλιεργητική αξία και χρήση.