Εκλογή Σχολικής Εφορείας

4Α. ΄Οπου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, απαιτούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών σχολικής εφορείας, οι εκλογές αυτές διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και διατάσσονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής η ημέρα διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών συμβουλίων στους δήμους και των κοινοτικών συμβουλίων στις κοινότητες.