Απόδραση ή απουσία χωρίς άδεια

17.—(1) Σε περίπτωση απόδρασης του κρατουμένου ή απουσίας του από τις Φυλακές χωρίς την άδεια του Διευθυντή, η περίοδος της απουσίας του δεν υπολογίζεται στο χρόνο έκτισης της ποινής του.

(2) Κρατούμενος ο οποίος απουσιάζει από τις Φυλακές χωρίς την άδεια του Διευθυντή θεωρείται δραπέτης από νόμιμη κράτηση και υπόκειται σε σύλληψη. Εφόσον συλληφθεί, οδηγείται στις Φυλακές χωρίς την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης.