Περιορισμοί στην εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

97. Επιτρέπεται η εισαγωγή στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου μόνον μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, των οποίων η διάθεση επιτρέπεται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου.