Καταβολή αποζημίωσης

5. Η αποζημίωση των κοινοταρχών καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.