Αποζημίωση Κοινοταρχών

4. Αντί των δικαιωμάτων τα οποία οι κοινοτάρχες δικαιούνται να λαμβάνουν σχετικά με τα διάφορα θέματα που αναφέρονται σε οποιοδήποτε Νόμο ή Κανονισμό, οι κοινοτάρχες των χωριών στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος θα λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.