Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος θα εφαρμόζεται σε χωριά τα οποία-

(α) Δε βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια οποιουδήποτε δήμου~

(β) δε βρίσκονται μέσα σε περιοχή που κατέστη απροσπέλαστη λόγω της τουρκικής εισβολής.