Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου

6. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να προβεί στην πληρωμή αποζημίωσης σε κοινοτάρχες σε ειδικές περιπτώσεις.