Συμβάσεις

23. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.