Καμιά ηλεκτρική εγκατάσταση δεν τοποθετείται χωρίς άδεια

9. [Διαγράφηκε]