Κλοπή ηλεκτρισμού

63.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) κακόβουλα ή δόλια αφαιρεί, προκαλεί ώστε να σπαταληθεί ή παροχετευθεί, καταναλώνει ή χρησιμοποιεί, οποιαδήποτε ηλεκτρική ενέργεια,

(β) παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στο μηχανισμό μετρητή ή σε άλλες συσκευές και εξοπλισμό του δικτύου συστήματος διανομής, με σκοπό την αλλοίωση της ορθής καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.25.000,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Η διαπίστωση της ύπαρξης ή ένδειξης χρήσης τεχνητών μέσων για υπεξαίρεση αποτελεί αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική υπόθεση τέτοιας κακόβουλης ή δόλιας υπεξαίρεσης από τον καταναλωτή.