Εξαίρεση ιδιωτικών εταιρειών από τις απαιτήσεις του άρθρου 121 σε ορισμένες περιπτώσεις

123. [Διαγράφηκε]