Ψήφιση κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με βάση τον αριθμό ψήφων

132. Κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με βάση τον αριθμό ψήφων που γίνεται σε συνέλευση εταιρείας, μέλος που δικαιούται περισσότερες από μια ψήφο δεν είναι αναγκαίο αν αυτό ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίψει όλες τις ψήφους που χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο.