Εγγραφή εκτέλεσης ασφάλειας

97.-(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο λάβει διάταγμα για το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας εταιρείας ή διορίζει τέτοιο παραλήπτη ή διαχειριστή σύμφωνα με εξουσίες που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο, αυτό πρέπει μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία του διατάγματος ή του διορισμού σύμφωνα με τις αναφερόμενες εξουσίες, να δώσει ειδοποίηση για αυτό στον έφορο εταιρειών και ο έφορος καταχωρεί το γεγονός στο μητρώο επιβαρύνσεων με πληρωμή τέτοιου δικαιώματος που δυνατό να καθοριστεί με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας σύμφωνα με εξουσίες που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο παύει να ενεργεί ως τέτοιος παραλήπτης ή διαχειριστής αυτός πρέπει, με την παύση αυτή, να δώσει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για αυτό και ο έφορος καταγράφει την ειδοποίηση στο μητρώο επιβαρύνσεων.

(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράλειψη.