Μεταβίβαση μετοχής εγγεγραμμένης σε μητρώο εξωτερικού.

116.  Μεταβίβαση μετοχής, εγγεγραμμένης σε μητρώο εξωτερικού, θεωρείται ως μεταβίβαση ιδιοκτησίας της εταιρείας που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας.