ΤΥΠΟΣ 7

ΤΥΠΟΣ 7

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003


Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης ………………..

 

Προς (αναφέρατε το όνομα και τη διεύθυνση του/της δικαιούχου) ……………

 

 

 

Σας γνωστοποιείται ότι το (αναφέρατε το Δικαστήριο ……………………….

........................................................................... μετά από αίτηση εκ μέρους

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας/αυτεπαγγέλτως (διαγράψατε ότι δεν εφαρμόζεται), εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης του πιστοποιητικού παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε υπέρ σας στην αίτηση αρ. ………………….. στις ………………………… ενόψει αλλαγής των δεδομένων σας, ως ακολούθως:

 

 

Το ζήτημα θα εξεταστεί στις ………………………….. και ώρα ……………… στο (αναφέρατε το Δικαστήριο) ……………………………… και δικαιούστε να παραστείτε, ενδεχομένως να προσάξετε μαρτυρία και να ακουστείτε.

 

Εκδόθηκε την …………………………… από το …………………….

 

 

Υπ. (Πρωτοκολλητής)